HAARLEM - GroenLinks Statenlid Cheryl Braam gaat als zelfstandige fractie verder in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ze heeft besloten geen gehoor te geven aan het verzoek van de Statenfractie GroenLinks om haar zetel ter beschikking te stellen.

De fractie "betreurt deze stap ten zeerste, omdat die vindt dat de zetel aan GroenLinks toebehoort", aldus fractievoorzitter Harmen Binnema maandag.

Op 29 mei stemde Cheryl Braam verkeerd bij de Eerste Kamerverkiezingen. Na de vaststelling van de officiële uitslag door de Kiesraad bleek dat de Partij voor de Dieren een extra zetel zou hebben gekregen als Braam wel goed had gestemd.

Gespannen

Braam verklaarde dat ze bij de stemming erg gespannen was door "omstandigheden van persoonlijke aard". Daarom zou ze zich hebben vergist bij het invullen van haar stembiljet.

Door deze gebeurtenis en de nasleep ervan ontstond een vertrouwensbreuk. Aanvankelijk wilde niemand in de fractie toegeven een fout te hebben gemaakt.

Overdonderd

Braam zei later dat ze overdonderd was door alle ophef over haar vergissing en dat ze daarom niet durfde toegeven dat zij de boosdoener was. Dit gebrek aan vertrouwen werd versterkt doordat Braam, in de ogen van de fractie, de ernst van de situatie en ook de impact op de andere vier fractieleden onvoldoende leek in te zien.

Fractievoorzitter Harmen Binnema verzocht Marius Ernsting, oud-Kamerlid en oud-Statenlid, als mediator op te treden. Zijn opdracht was na te gaan of het mogelijk was het vertrouwen te herstellen.

Herstel

In de afgelopen tien dagen heeft Ernsting gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Zijn conclusie is dat herstel van het vertrouwen niet mogelijk is.

De GroenLinks Statenfractie Noord-Holland acht de fractie en GroenLinks als geheel zodanig beschadigd dat met elkaar verdergaan niet mogelijk is. Zij heeft daarom maandag Braam gevraagd haar zetel op te geven. Aan dit verzoek heeft Braam dus geen gehoor gegeven.