DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag een motie aangenomen die het kabinet opdraagt een specifieke groep asielzoekers een verblijfsvergunning te verlenen.

De LPF had het voorstel ingediend en kreeg steun van de PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA-Kamerlid Algra. Hij deed dat vanwege zijn persoonlijk rechtvaardigheidsgevoel. "Anders kan ik niet met mijn geweten in het reine komen", zei hij na afloop.

Algra vond het jammer dat hij als enige van de fractie voorstemde, want andere CDA'ers hadden ook geworsteld. De rest van het CDA, de VVD en de SGP waren tegen.

Het gaat in het aangenomen voorstel om asielzoekers die al vijf jaar in Nederland wachten op een definitieve beslissing op hun eerste asielaanvraag, geen crimineel verleden hebben, behoorlijk Nederlands spreken en komen uit een land waar recent sprake is van mensenrechtenschendingen of een burgeroorlog. Het gaat om ongeveer mensen.

Hoewel de meerderheid nipt was, vond geen hoofdelijke stemming plaats. Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie had van tevoren gezegd niet te zullen meestemmen door in het vak van het kabinet te gaan zitten, naast premier Balkenende. Beiden zijn ook Kamerlid en mogen dus in principe zelf stemmen.

Het is de vraag wat het kabinet nu gaat doen. Nawijn brengt de motie vrijdag in het kabinet in. Hij ervaart die als steun voor zijn eigen wens om deze groep te helpen. Het kabinet wimpelde vorige week een soortgelijk voorstel echter nog af.

Premier Balkenende wilde na afloop van de stemming "niet op de zaak vooruit lopen". Hij zei ook de stemverklaringen te zullen meewegen. LPF-leider Herben gaat ervan uit dat het kabinet niet om de motie van Varela heen kan, omdat een toekomstige coalitiepartner van het CDA heeft voorgestemd.

Tegelijk nam een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, LPF en SGP ook een motie van het CDA aan. Die ondersteunt juist het huidige asielbeleid en roept de minister op om op humane wijze zijn afwijkingsbevoegdheid te gebruiken. Opmerkelijk genoeg steunde de PvdA deze motie eveneens, omdat die volgens woordvoerder De Vries ook spreekt over humaniteit en spoed. De PvdA zal bij de formatiebesprekingen een ander asielbeleid voorstellen, maar wil zich nog niet vastpinnen op criteria.

De motie-Varela gaat de PvdA en de andere voorstemmers eigenlijk niet ver genoeg. De moties van de SP en GroenLinks en D66 gaven uitgeprocedeerden ook de kans op een verblijfsvergunning als die aan bijna dezelfde criteria voldoen. Dan gaat het om een groep van mogelijk 7000 asielzoekers.