DEN HAAG - Asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland wachten op een uiteindelijke beslissing over hun asielverzoek, moeten gewoon een verblijfsvergunning krijgen.

CDA-wethouders zijn boos over de harde opstelling van hun partijgenoten in Den Haag. De Tweede-Kamerfractie en de CDA-bewindslieden wijzen een speciale regeling namelijk systematisch af.

Lokale CDA'ers willen dat er voor deze groep asielzoekers een specifiek pardon komt. Woensdag hebben zij een brandbrief afgeleverd bij hun partijgenoten in Den Haag om hierop aan te dringen. De dagelijkse praktijk is dat de gemeenten "met hun benen in de modder staan," aldus wethouder Arco Hofland van Dalfsen. Hofland weet zich gesteund door ruim veertig collega-wethouders.

Schrijnend

De situatie voor deze asielzoekers, is schrijnend, constateren de wethouders. De meeste asielzoekers zijn volledig ingeburgerd en hun kinderen gaan hier gewoon naar school.

De CDA-Kamerfractie zei in een reactie begrip te hebben voor de positie van de wethouders maar niet van standpunt te zullen veranderen. CDA-woordvoerder Van Vroonhoven meent dat minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie snel duidelijkheid moet geven over de asielverzoeken, zeker als de mensen al zo lang in Nederland zijn. Van Vroonhoven vindt dat uitgeprocedeerden Nederland moeten verlaten en pleit er daarom juist voor het uitzetbeleid te intensiveren.

Nipt

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, SP, GroenLinks, LPF, D66 en ChristenUnie wil dat er een regeling komt voor deze asielzoekers. CDA, VVD en SGP zijn fel gekant tegen welke regeling dan ook.