DEN HAAG - Het kabinet heeft donderdag zijn beleidsprogramma gepresenteerd met daarin 74 doelstellingen. Zij zijn een uitwerking van het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Bekijk video

Het beleidsprogramma heeft de naam 'Samen werken, samen leven' gekregen, net als het regeerakkoord. In het programma staat in 84 pagina's wat de prioriteiten van het beleid zijn. Het meerendeel van de plannen was al uitgelekt.

De meest opvallende nieuwe beleidsveranderingen zijn de schoolboeken die volgend jaar gratis worden, de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren en nieuwe maatregelen om het fileprobleem op te lossen.

Een overzicht van de belangrijkste nieuwe doelstellingen:

- vanaf 2008 gratis schoolboeken in onderbouw voortgezet onderwijs

- stapsgewijze invoering van een kilometerheffing

- verdubbeling van windenergie op land

- vijf procent groei in het openbaar vervoer per spoor

- aanpak uitval op hogescholen en universiteiten

- campussen voor probleemjongeren die geen zicht hebben op opleiding of baan

- 500 extra wijkagenten

- 19 procent minder geweldsdelicten in 2010

- 15 procent meer opgeloste criminele zaken in 2010

- het aantal vermijdbare medische missers in ziekenhuis in vijf jaar halveren

- maatschappelijke stage voor scholieren vanaf komend schooljaar

- binnen een week ingrijpen bij ernstig bedreigde kinderen

- 200.000 mensen op grote afstand van de arbeidsmarkt aan het werk helpen

- gedragscode voor audiovisuele media

- uiterlijk 2011 geen coffeeshops meer vlakbij scholen

- gemeenten kunnen leeftijdsgrens voor verkoop alcohol verhogen van 16 naar 18

- 100.000 minder gestolen fietsen in 2010

- bevorderen van respectvolle omgang tussen mensen

- kortere wachttijden in de jeugdzorg (nu 9 weken) - extra studiefinanciering voor talentvolle studenten

- meer geld voor scholen met achterstandsleerlingen

- fonds voor amateurkunst

- 2500 banen in de brede scholen

- 16.000 hectare groene gebieden rond de steden in 2013

- Speur- en ontwikkelingswerk van bedrijven wordt verder bevorderd.