ANKARA - De Verenigde Staten willen dat Turkije snel een beslissing neemt over toelating van Amerikaanse militairen tot zijn grondgebied. De Amerikaanse ambassadeur, Robert Pearson, zei woensdag na een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara dat er nog geen akkoord met de Turken is, maar dat de tijd begint te dringen.

De Turkse regering besloot maandag geen voorstel voor de toelating van de Amerikanen bij het parlement in te dienen, voordat er een akkoord met Washington is over economische steun. "Ik kan U het gevoel overbrengen dat wij hopen dat wij het probleem oplossen", zei Pearson tegen verslaggevers.

"Wij zijn er zeer mee bezig. Beide partijen werken hard en ik hoop dat wij een oplossing kunnen bereiken", voegde hij eraan toe.

Turkije aast volgens deskundigen op een financieel pakket van naar schatting tussen 4 en 15 miljard dollar om de economische gevolgen van een mogelijke oorlog tegen Irak glad te strijken.

Het land is net bezig zich te herstellen van de ernstigste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien heeft het land de hoop op een vreedzame oplossing voor de crisis rond Irak nog niet opgegeven.