DELFT - Kerstbomen en andere kerstversieringen in openbare ruimten zijn verboden. Dit stelt F. Paap, onderzoeker bij TNO. Deze maatregel geldt voor gemeenten die het model bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) volgen.

Paap baseert zich op een richtlijn die geldt ten aanzien van stoffering en versiering. Daarin staat dat versiering en overige aankleding aan een bepaalde norm moet voldoen. "En kerstversiering valt daar niet onder."

Volgens hem is sprake van een schaal met waarden van één tot en met vijf. "Kersttakken vallen onder de meest brandbare waarde vijf, terwijl twee de maximaal toegestane klasse is."

/DOSSIERRamp Volendam