DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte is blij met het pleidooi van de commissie-Dekker dat er een duidelijke rolverdeling in de partij moet zijn. Volgens de commissie moet de partijleider de koers bepalen en is er geen plaats voor sluimerende ambities om zijn positie in te nemen.

"Dat geeft duidelijkheid", zei Rutte bij de presentatie van het rapport. Het beeld van verdeeldheid dat in de VVD is ontstaan door de lijsttrekkersverkiezingen, heeft de partij volgens hem grote schade berokkend. Rutte beloofde er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dit beeld niet meer kan ontstaan.

VVD-Tweede Kamerlid Rita Verdonk "onderschrijft de conclusies" van de commissie-Dekker. Verdonk noemde de conclusies van het rapport-Dekker "evenwichtig". Verdonk zei verder dat er in de VVD "geen tweespalt" is.

Cafécoup

Verdonk ontkende dat ze kort na de verkiezing "een cafécoup" heeft gepleegd, zoals partijleider Mark Rutte het woendag noemde. Het "gebeuren in het café" was volgens haar bedoeld om aandacht te vragen voor het grote aantal voorkeurstemmen dat ze bij de verkiezingen had gehaald.

Volgens de commisie-Dekker heeft de VVD te weinig waardering getoond voor die voorkeurstemmen.

Verkiezingsprogramma

Rutte vindt het verkiezingsprogramma van de VVD nog altijd goed, al constateerde hij dat het niet is gelukt om aan te geven wat dat voor mensen persoonlijk betekent.

Ook erkende Rutte te hebben onderschat hoe belangrijk het thema integratie en immigratie is. "Dat heeft te weinig aandacht gehad", zei hij.

Rutte wil de VVD gaan profileren als "partij voor de vergeten meerderheid". Daarbij zal hij zich vooral richten op economie, veiligheid, integratie en immigratie en alles wat te maken heeft met persoonlijke keuzes, zoals abortus en euthanasie. "Die citadels willen we terug veroveren."