AMSTERDAM - De anonieme misdaadkliklijn 'M' blijkt een groot succes. De afgelopen zes maandenkamen er ruim 25.000 duizend meldingen binnen, waarvan 18 procent bruikbaar is.Dat is twee keer zoveel als vooraf op was gerekend.

Ondanks dat de lijn maar in politieregio’s actief is, komen de tips uit heel Nederland. Dat blijkt uiteen inventarisatie van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding, zomeldt de Volkskrant woensdag. Dat platform is een samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties.

Er is 1 miljoen euro geïnvesteerd in het project Meld Misdaad Anoniem door deministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging vanBanken en het Verbond van Verzekeraars. Als de proef een succes blijkt, zal detiplijn aan het einde van het jaar landelijk worden ingevoerd. Bruikbare tipsdie binnen komen, worden doorgespeeld naar politie, bank of verzekeraar.

De meeste meldingen, vier op de tien, hebben betrekking op drugshandel. Een opde tien tips gaat over illegalen, en dan voornamelijk over bedrijven dieillegalen in dienst hebben of over pensions waar zij verblijven. Voor hetoverige komen er veel tips binnen over verzekeringsfraude, diefstal, illegaalvuurwerk en moord en doodslag. Daarna komen delicten als milieuovertredingen enkinderporno.

Meld Misdaad Anoniem is te bereiken op het gratis nummer: 0800-7000. Open van 10.00 tot 22.00, 7 dagen per week.