AMSTERDAM/DEN HAAG - Twee Amsterdamse stadsdelen hebben woensdag gepleit voor een hardere aanpak van jongeren die overlast veroorzaken. Stadsdeel De Baarsjes wil probleemjongeren de toegang kunnen ontzeggen tot een bepaald gebied.

Voorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart stelt voor de zware probleemgevallen een straf op te leggen waarvan het einde niet vooraf vaststaat, vergelijkbaar met het tbs-systeem.

Volgens Marcouch moeten de herrieschoppers net zolang uit de wijk worden gehouden tot ze zich weer gedragen. "We hebben het over tuig in de wijken waarvan niemand weet wat we er tegen moeten doen. Dat kan zo niet langer", zei de stadsdeelvoorzitter in de Tweede Kamer.

Op het Binnenhof werd woensdag een hoorzitting gehouden over de problemen met hangjongeren. Marcouch zei bij die gelegenheid ook dat hij probleemgezinnen die alle hulp weigeren uit huis wil kunnen plaatsen.

Order

Voorzitter Arco Verburg van De Baarsjes richtte zich eveneens tot de Tweede Kamer met zijn pleidooi voor de invoering van 'Anti Social Behaviour Orders' (ASBO), zoals die al bestaan in het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijke 'order' verbiedt de overtreder bepaald gedrag of toegang tot een specifiek gebied. "Die opgelegde regels zijn niet strafrechtelijk van aard en niet bedoeld als straf, maar om bewoners te beschermen tegen asociaal gedrag."

De overlast in De Baarsjes is volgens Verburg beperkt in omvang, maar heeft op een klein deel van de buurt wel veel impact. "Jongeren die zich van niemand iets aantrekken, fietsen stukmaken of in portieken plassen."

Verburg vraagt meer middelen om die overlast aan te pakken. "Den Haag moet dat mogelijk maken. Ik wil meer dan alleen een stevig gesprek kunnen voeren. De ASBO biedt mogelijkheden tot drang en dwang, vóórdat het strafrecht in zicht komt."

Effect

Verburg stelt dat de ASBO in Engeland al succesvol is. "Daar werkt de ASBO als steun in de rug voor bewoners. Zij zien dat ze er niet alleen voor staan, er is steun van de overheid. Het effect is dat bewoners elkaar gaan steunen bij het aanspreken van overlastveroorzakers." Dat in tegenstelling tot De Baarsjes, waar bewoners jongeren niet durven aanspreken uit angst voor represailles. "Ze doen zelfs geen aangifte. Dat is een volstrekt onacceptabele situatie."

Marcouch bepleitte in Den Haag tevens dat hangjongeren die vernielingen aanrichten als groep aansprakelijk moeten worden gesteld voor de toegebrachte schade. Daarnaast herhaalde hij dat ouders betrokken moeten worden bij de aanpak van hun probleemkinderen. "Het kan niet zo zijn dat twintig professionals met een kind bezig zijn, terwijl de ouders van niks weten."