TILBURG - Op diverse plaatsen in Nederland wordt woensdag in de ochtendspits actie gevoerd tegen oorlogstransporten door Nederland. De demonstraties zijn een initiatief van de landelijke SP en lokale actiecomités.

De acties zijn bij NS-stations langs de lijn Venlo-Rotterdam. Zo deelden ongeveer twintig leden van Actiecomité Tilburg tegen Oorlog en de SP stickers en buttons uit aan treinreizigers bij het NS-station van Tilburg. Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) was een van de prominente actievoerders in de Brabantse stad.

De demonstranten droegen een spandoek met de tekst: Niet in mijn naam, niet door mijn land. De actie ging vergezeld van saxofoonmuziek.

Veel aandacht leken de reizigers niet te hebben. Nadat ze de sticker en button hadden gekregen, repten zij zich richting gratis ochtendblad en de trein. Toch heeft de actie volgens Van Bommel zin. "Mensen hebben haast, ze moeten naar hun trein, naar het werk. Maar ze zijn wel degelijk geïnteresseerd. Daarom delen we een vlugschrift uit, dat mensen snel kunnen lezen. Nederlanders steunen akties tegen de oorlog. Tachtig procent is tegen," aldus Van Bommel. Daarom verbaast het Van Bommel dat het IKV voor een oorlog is en dat het FNV geen keuze maakt.

Vredesberaad

"Notabene het Interkerkelijk Vredesberaad is voor het bombarderen van Irak. Ik vraag me echt af waar Mient-Jan Faber mee bezig is. Wie vertegenwoordigt hij?" aldus Van Bommel. Het SP-kamerlid vindt dat ook de FNV een duidelijker standpunt moet innemen. "Vakbonden in de hele wereld hebben zich tegen de oorlog uitgesproken, alleen de FNV doet niet mee. Heel merkwaardig. Mogelijk komt het omdat dit soort organisaties heel dicht tegen de PvdA aanzitten. Ook een partij die geen duidelijke keuze maakt", zegt Van Bommel.