DEN HAAG - PvdA-leider Bos heeft in de kabinetsformatie de druk op het CDA verder opgevoerd. "De mensen in het land willen resultaten zien", zei hij dinsdag voorafgaande aan een nieuwe gespreksronde met CDA-onderhandelaar Balkenende onder leiding van de informateurs Donner en Leijnse.

Maandag riep Bos de volgende week al uit tot 'week van de waarheid'. Als er dan geen spijkers met koppen geslagen worden "gaat het pessimisme aan me vreten", zei hij. Dinsdag herhaalde hij die boodschap. "Eind deze week hebben we alle beleidsterreinen een keer doorgenomen. Dan wordt het tijd om te bewegen."

"Een beetje druk is goed"

Balkenende zei in een reactie dat ,,een beetje druk'' goed is voor iedereen in het onderhandelingsproces. Zelf vindt de CDA-leider trouwens dat de formatie niet zo traag verloopt. "Op een aantal dossiers hebben we behoorlijke vorderingen gemaakt, zoals het EU-beleid en de veiligheid. Ik ben positief gestemd."

Na hun gesprek van dinsdag, dat het openbaar bestuur tot onderwerp had, toonden Balkenende en Bos zich positief. Volgens Bos is er op dit terrein "enorm veel overeenstemming" tussen PvdA en CDA. Balkenende sprak over een "goede sfeer", maar voegde er aan toe dat er over onder meer de gekozen burgemeester nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Wel zijn beide partijen het erover eens dat de huidige praktijk van burgemeestersbenoemingen niet voldoet.

Verkozen premier niets voor Balkenende

Balkenende stelde verder tevreden vast dat ook de PvdA de regelzucht bij de overheid te lijf wil. Ook de gekozen minister-president, waarvoor Bos in de verkiezingscampagne pleitte, is aan bod geweest, maar Balkenende heeft duidelijk gemaakt daar niets in te zien.

Woensdag wordt een cruciale onderhandelingsdag, omdat dan opnieuw het financieel beleid aan de orde komt. Dit vormt het voornaamste twistpunt tussen CDA en PvdA. De onderhandelaars hebben van de informateurs de opdracht gekregen met bezuinigingslijstjes te komen, maar het is de vraag of ze die woensdag op tafel zullen leggen. Beide partijen zijn bang om "als eerste te bewegen". Ingewijden houden er rekening mee dat de informateurs binnen enkele dagen voorstellen op tafel zullen leggen om de onderhandelaars onder druk te zetten.

"Overheidstekort wegwerken"

Het CDA heeft steeds aangegeven het overheidstekort in de komende kabinetsperiode helemaal te willen wegwerken. Dat vergt een bezuiniging van 14,5 miljard euro. De PvdA acht een klein tekort aanvaardbaar, waardoor er minder bezuinigd zou hoeven te worden. In zijn verkiezingsprogramma voert het CDA voor circa 9 miljard aan bezuinigingen op. Volgens PvdA'ers zijn die voor een deel 'boterzacht'. De PvdA stelt in zijn verkiezingsprogramma voor zo'n 7 miljard aan bezuinigingen voor.

Naast het financieel beleid onderhandelen CDA en PvdA woensdag ook over integratie en immigratie.