DEN HAAG - Op drie lokaties in het land zal vanaf begin volgend jaar geëxperimenteerd worden met variabele maximumsnelheden. Verkeersminister Camiel Eurlings wil zo meer inzicht krijgen in de effecten daarvan op veiligheid, doorstroming en milieu. Dat meldde hij dinsdag de Tweede Kamer.

Het gaat om de A58 bij Tilburg (aansluiting Goirle-knooppunt De Baars). Daar mogen automobilisten minder hard rijden als de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Op het traject A12 Gouda-Woerden zal de snelheid verlaagd worden bij slecht weer en grote verkeersdrukte.

Reistijd

Op het derde stuk, de A1 van Bussum naar Muiderberg waar nu nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt, mag straks 120 kilometer worden gereden op rustige uren zoals buiten de spits om te onderzoeken in hoeverre de reistijd daarmee wordt verkort.

Automatisch

De installatie van de matrixborden boven de weg of kantelborden langs de weg begint eind dit jaar. Eind 2008 moet het onderzoek klaar zijn, verwacht Eurlings. Daarna zal worden gekeken of dynamische of variabele maximumsnelheid op andere trajecten kan worden ingevoerd.

Het in- en uitschakelen van een bepaalde snelheid gebeurt in principe automatisch. De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat kan ingrijpen als bijvoorbeeld onnodige files ontstaan.