WOERDEN - Een speciale donorcampagne voor moslims moet de doelgroep informeren over orgaandonatie. Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) is afgelopen week met de campagne gestart, maakte het instituut dinsdag bekend.

De campagne, waarvan materiaal beschikbaar is in de Nederlandse en Arabische taal, is het gevolg van het in 2006 gehouden symposium 'Islam en orgaandonatie in Nederland'. Dit werd georganiseerd door Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Daar werd met religieuze leiders en vooraanstaande moslimgeleerden een verklaring opgesteld. De kern van deze verklaring luidt dat er, indien wordt voldaan aan een aantal eisen, vanuit de islam geen belemmeringen bestaan voor orgaandonatie.

Acceptabel

Zo kan een argument om voor orgaandonatie te zijn, worden afgeleid uit het begrip Maslaha (het maatschappelijk belang). Op basis hiervan is elke daad acceptabel en aanbevolen, als ze een bijdrage levert aan het maatschappelijk belang.

Ook is het redden van een leven een belangrijke handeling in de Islam. In Surah Al-Maidah, vers 32 zegt Allah: 'En voor hem, die iemand het leven schenkt, is het alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.'

Donor

Uit onderzoek in opdracht van NIGZ blijkt dat 80 procent van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen wel eens heeft gehoord van orgaandonatie. Op de vraag of men in het donorregister als donor staat ingeschreven, antwoordt 4 procent van de Marokkanen, 8 procent van de Turken, 13 procent van de Surinamers en 13 procent van de Antillianen positief.

Deze cijfers liggen beneden de landelijke registratiecijfers van het donorregister. Van de totale bevolking van 18 jaar en ouder staat bijna 40 procent ingeschreven, waarvan bijna 60 procent als donor.

Voor het onderzoek werden van iedere nationaliteit tweehonderd mensen boven de 15 jaar ondervraagd, van de Antillianen kwamen er honderd aan het woord.

Folders

De campagne bestaat uit folders, posters en advertorials in Turkse en Marokkaanse bladen. Op de site van donorvoorlichting is bovendien een onderdeel te vinden over Islam en orgaandonatie.