DEN HAAG - De straatverlichting kan duurzamer. Een meerderheid van CDA, PvdA en ChristenUnie zou dat graag zien. Lantaarnpalen langs de openbare weg kunnen snel energiezuiniger worden. Dat kan gemeenten een derde schelen op hun energierekening.

"Dit kabinet wil spaarlampen verplicht stellen. Iedereen moet z'n steentje bijdragen: de overheid moet voorop lopen", licht Ger Koopmans (CDA) toe. Hij doelt op een initiatief van minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) om de gloeilamp in de ban te doen om energie te besparen.

Volgens Koopmans moet verkeersminister Camiel Eurlings, die dinsdag een overleg heeft met de Tweede Kamer, snel met een plan komen om ook straatverlichting duurzaam te maken.

Veiligheid

Hij moet dat wel doen in overleg met provincies en gemeenten. Vooral daar kan het een tandje minder met de verlichting langs wegen. "Zonder concessies aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid", aldus Diederik Samsom van de PvdA.