DEN HAAG - Oud-Tweede Kamerlid Ella Kalsbeek (PvdA) leidt de commissie die gaat onderzoeken of lesbische stellen eenvoudiger ouder kunnen worden van het kind dat binnen hun relatie is geboren.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maandag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie komt in oktober met een rapport over de kwestie.

Momenteel kan de vrouwelijke partner van de moeder alleen door adoptie ouder van het kind worden. Dat is anders dan bij heteroparen waarbij de man het kind gewoon kan erkennen, ook al is hij niet de echte vader. De minister vindt dat er een juridische regeling voor het lesbisch ouderschap moet komen, maar heeft bezwaren tegen de variant van erkenning.

Dit voorstel vanuit de Kamer houdt namelijk geen rekening met de bescherming van de biologische vader en de erkenning in het buitenland, aldus Hirsch Ballin. De commissie zal onderzoeken welke variant wel mogelijk is.

Buitenlandse kinderen

Zij zal ook kijken naar het adopteren van buitenlandse kinderen. De vraag daarbij is hoe een "evenwichtige invulling" kan worden gegeven aan de belangen van adoptiekinderen en de wensen van de adoptieouders om een gezin te vormen en welke taak de overheid daarbij kan hebben. Het advies daarover komt volgend voorjaar.

De aankondiging van de commissie leidde de afgelopen weken tot ophef in de Tweede Kamer, omdat een meerderheid van de fracties vreesde voor vertraging van een wetsvoorstel over adoptie door homoparen. De minister sprak dat tegen. De Kamer bleef er desondanks bij dat het wetsvoorstel voor het zomerreces moet worden behandeld.

COC

Hirsch Ballin meldt in zijn brief dat hij met de homobelangenvereniging COC heeft overlegd over de samenstelling van de commissie en dat hij rekening heeft gehouden met haar overwegingen. homoparen.