AMSTERDAM - De Martinitoren in Groningen gaat na meer dan een half jaar weer open voor publiek. De toren ging in november dicht nadat een man naar beneden was gesprongen. Het was de derde keer in drie jaar tijd dat iemand vanaf de 'Olle Grieze' naar beneden viel of sprong.

De eerste trans van de 97 meter hoge toren is voor een kwart toegankelijk voor publiek. Zij kunnen op 58 meter hoge van achter de wijzerplaten van de klok een blik werpen op de stad. De trans is aan één kant van de toren beveiligd met een hek.

De ruim vijfhonderd jaar oude toren opent zijn deuren weer op de Open Toren Dag. De Martinitoren is het hele weekeinde gratis toegankelijk.

Bezoekers kunnen een demonstratie klokluiden bijwonen. Ook kunnen zij een kijkje nemen in de beiaardierskamer, waar zij uitleg en een kort concert krijgen.

Tijdelijk

De beperkte toegang van de toren en de manier van beveiligen is van tijdelijke aard. Op lange termijn moeten er structurele veiligheidsmaatregelen komen, waardoor de Martinitoren weer volledig toegankelijk wordt.

De gemeenteraad moet eerst voorstellen voor de beveiliging goedkeuren. De gemeente verwacht dat het nog zeker twee jaar duurt voordat de toren weer helemaal open gaat.