DEN HAAG - Advocaat Geert-Jan Knoops vermoedt dat er een bewuste beschadigingcampagne tegen zijn cliënt Eric O. aan de gang is. Hij doelt op de berichtgeving in de Volkskrant.

Die drukte vrijdag een transcriptie af van bandopnamen van telefoongesprekken tussen hoge militairen in Irak en in Den Haag over het gericht schieten op Irakese plunderaars. De teksten zitten echter al vanaf het begin in het strafdossier.

Verbaasd

Knoops zei vrijdag in een reactie verbaasd te zijn dat de krant dit als nieuws bracht. Het stuk is volgens hem openlijk besproken bij het proces tegen O. en meegewogen door de rechtbank. O. werd twee keer vrijgesproken van overtreding van de geweldsinstructie.

Opgerakeld

De kwestie rond de marinier O. is onlangs weer opgerakeld, omdat voormalige collega's van hem aangifte hebben gedaan.

Zij vinden dat bewijs achtergehouden is en getuigen zijn beïnvloed en geïntimideerd. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt deze zaak in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Gesprekken

Kern van de gesprekken tussen de militaire leiding in Irak en in Den Haag was dat de commandant in Irak, kolonel Karel van Geitenbeek, al meteen aan het Defensie Crisis Beheersings Centrum (DCDB) aangaf dat gericht was geschoten.

Uren later, na diverse gesprekken, komt op het DCDB een commandantenrapport uit Irak binnen. Maar daarin staat niet dat gericht is geschoten.

Ook het ministerie van Defensie bracht een dag later alleen naar buiten dat er waarschuwingsschoten waren gelost en dat een slachtoffer was gevallen.

De directeur voorlichting van Defensie zegt vrijdag in een reactie dat nooit is ontkend dat er gericht was geschoten. "We hebben wel gezegd dat het ons niet bekend was."

Incident

Volgens hem heeft Defensie het incident destijds actief via het ANP naar buiten gebracht, maar was zij terughoudend over details, ook omdat de marechaussee onderzoek ingesteld had.

Terughoudendheid is volgens hem gebruikelijk na ernstige incidenten, omdat in de eerste uren de informatie niet stabiel is.

Tegenstrijdig

"In de hectiek komen fragmentarisch en soms tegenstrijdige gegevens naar voren. Wij willen een betrouwbaar beeld hebben. Dat heeft niets met manipulatie te maken", aldus de woordvoerder.

Ook minister Eimert van Middelkoop (Defensie) relativeerde het belang van de eerste gesprekken. Na afloop van de ministerraad vrijdag zei hij dat "je niet blind moet varen op de eerste oppervlakkige communicatie". Verder wees hij erop dat informatie al is behandeld in het proces.

Opheldering

SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen wil Van Middelkoop naar de Tweede Kamer roepen voor opheldering. Ze vindt dat Defensie had moeten melden dat mogelijk gericht was geschoten, zeker als ze transparant willen zijn.

Volgens haar staat Van Middelkoop nu op het kruispunt mee te gaan in de afdekcultuur of echt schoon schip te maken. "En bij dat laatste wil ik hem graag helpen."