BRUSSEL - Het NAVO-bondgenootschap heeft niets te maken met de beweerde geheime vluchten en gevangenissen in Europa van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Er zijn nooit geheime afspraken gemaakt of geheime regelingen getroffen tussen de NAVO en de CIA.

NAVO-woordvoerster Carmen Romero heeft dit vrijdag in Brussel beklemtoond.

De zaken waar de onderzoeker van de Raad van Europa Dick Marty vrijdag opzien mee baarde, hebben uitsluitend betrekking op onderlinge relaties tussen een lidstaat en de VS. De NAVO als bondgenootschap staat daar helemaal buiten, aldus de woordvoerster.

Vliegeverkeer

Ze wees erop dat de luchtverkeersleiding in Europa nationaal wordt geregeld. De NAVO is geen organisatie die over het vliegverkeer beslist. Daar gaan de leden uitsluitend zelf over.

Alle afspraken die op 4 oktober 2001 zijn gemaakt over het bestrijden van het terrorisme zijn openbaar. Het gaat daarbij vooral om de formulering van punten die aandacht verdienen ten behoeve van een nauwere samenwerking bij de bestrijding van het terrorisme.

Ze belichten de voorname rol daarbij van de Verenigde Staten, die in de voorafgaande maand door terroristische aanslagen werden opgeschrikt.