BRUSSEL - De Europese Unie lijkt toch genegen om de militaire druk op Irak op te voeren, om Saddam Hussein te dwingen tot ontwapening. Verder kunnen de wapeninspecties van de Verenigde Naties niet eindeloos blijven doorgaan. Dat staat in een ontwerptekst, die de EU-regeringsleiders maandagavond bespreken, in de hoop een gemeenschappelijk standpunt te bereiken over de kwestie-Irak.

Deze tekst lijkt tegemoet te komen aan de Britse premier Blair, die hard blijft pleiten voor een forse aanpak van Irak. Volgens diplomatieke bronnen zorgt Frankrijk echter nog steeds voor problemen. De tekst gaat er wel van uit dat "geweld alleen gebruikt kan worden als uiterste middel".