AMSTERDAM - Een groep allochtone probleemjongeren uit Rotterdam heeft een door de sociale dienst betaald zeiltochtje aangegrepen voor grootscheepse vernielingen, vechtpartijen en een gewelddadige beroving aan boord van het schip.

De tocht naar Engeland was juist bedoeld om de jongeren discipline, doorzettingsvermogen en teambuilding bij te brengen. Daarover schrijft De Telegraaf vrijdag.

De reis met de klassieke driemaster de Eendracht was georganiseerd en betaald door de Rotterdamse sociale dienst, die de deelnemers selecteerde op basis van resocialisatieprojecten voor 'risicojeugd'. In Engeland zou de kapitein zich zo bedreigd hebben gevoeld, dat hij de reis afbrak en terugkeerde naar Rotterdam. Daar rekende de politie vijf opvarenden in, schrijft de krant.

De jongeren, in leeftijd variërend van 15 tot 19 jaar, vernielden al tijdens de reis naar Great Yarmouth de inventaris van diverse hutten, meldt het dagblad. Op volle zee zou een jonge medereiziger door vijf reljongeren zijn ingesloten en met geweld beroofd.

Bovendien zouden de kapitein en de bemanning van het schip zijn bedreigd en geïntimideerd. Daarnaast vonden diverse vechtpartijen plaats.

Hufterproofkazerne

De jongeren waren in Engeland van boord toen de vernielingen werden ontdekt, zegt een woordvoerder van de Eendracht in de krant. Toen ze 's nachts opnieuw huishielden, besloot de kapitein omwille van de veiligheid aan boord terug te keren naar Rotterdam. "De Eendracht is natuurlijk geen hufterproofkazerne", verklaart de zegsvrouw.

De beslissing om de reis af te breken, zou er alleen maar toe hebben geleid dat het geweld aan boord erger werd. De bemanning hield de jongeren met hulp van vier begeleiders onder controle. De vijf opgepakte jongeren moeten zich voor de kinderrechter verantwoorden.