DEN HAAG - CDA en PvdA verschillen van mening over bezuinigingen op Defensie. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei maandag na een gesprek met de PvdA en de informateurs Donner en Leijnse dat voor het behoud van "geloofwaardige strijdkrachten" niet meer kan worden bezuinigd op de Defensie-begroting.

Bekijk hier de video

De PvdA wil 500 miljoen euro bezuinigen. "Het is een geloofwaardige reflex van het CDA, maar overal moet bezuinigd worden. Je kunt defensie niet ontzien", aldus Bos.

De onderhandelaars van CDA en PvdA spraken met de informateurs Donner en Leijnse over het internationale beleid. Ze zijn het eens dat er weer een minister voor Ontwikkelingssamenwerking moet komen. In het huidige demissionaire kabinet is er een staatssecretaris mee belast. Ook willen CDA en PvdA het budget voor Ontwikkelingssamenwerking, 0,8 procent van het bruto binnenlands product, in stand houden.

Irak

De beoogde coalitiepartners zijn het verder grotendeels eens over de toekomst van de Europese Unie. Over de situatie rond Irak blijven verschillen bestaan tussen beide. Na CDA-leider Balkenende zei ook Verhagen het wel toe te juichen dat de PvdA akkoord is met het transport van Amerikaans personeel en materieel via Nederland.

Bos herhaalde dat hij daar niet blij mee is, maar dat het verzoek van een bondgenoot niet in de wind kan worden geslagen. "Daar kom je niet onderuit, anders ben je een bondgenoot aan het tegenwerken." Bos beklemtoonde dat actief voorbereiden van een oorlog met Nederlands materieel en personeel voor de PvdA uit den boze is.

Week van de waarheid

Volgens de PvdA-leider wordt volgende week "de week van de waarheid". "Dan beginnen we met keuzes maken en echt onderhandelen. Als er dan geen vooruitgang is, zal het pessimisme aan me beginnen te vreten." Deze week gebruiken de onderhanderlaars voor een uitgebreide verkenning van elkaars standpunten op alle beleidsterreinen.