AMSTERDAM- Rotterdam is de vetste stad van Nederland. Dit blijkt uit een groot opgezetonderzoek van het magazine Muscle & Fitness naar gezondheid gerelateerdekarakteristieken in de 20 grootste steden in het land. Rotterdam wordt op devoet gevolgd door Den Haag, terwijl Enschede de minst vette, of fitste stad is.

Het onderzoek richtte zich op verschillende factoren die konden wordensamengevat onder vier hoofdpunten. Als eerste werd gekeken naar 'Gezondegewoonten' en 'Vet factoren'. Daarna werden de 'Natuurlijk omgeving' en 'Stedelijke kenmerken' in kaart gebracht. Van de resultaten van dezecategorieën werd een gewogen gemiddelde genomen dat werd geplaatst op eenschaal van -5 tot +5 waarbij -5 duidt op de vetste.

Rotterdam scoorde met name slecht in de categorie ’Vet factoren’. In dezecategorie zijn statistieken opgenomen van het percentage van de bevolking datlijdt aan zwaarlijvigheid, maar ook het aantal junkfood gelegenheden telt mee.Rotterdam scoorde ook slecht wat betreft rookgedrag en het aantal parken enopen ruimtes dat open is voor alle burgers. De gegevens voor deze categoriezijn gebaseerd op openbare gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheiden Milieu.

Aan de andere kant van de schaal scoorde Enschede +5, wat het de minst vette offitste stad van Nederland maakt. Deze stad scoorde goed op waterkwaliteit enhet aantal parken en open ruimtes. Een groot percentage van de bevolking doetaan sport en ze hebben tevens een groot aantal winkels waar gezonde voeding enaanverwante zaken te koop zijn tot hun beschikking.

In Europa is het aantal gevallen van zwaarlijvigheid de laatste 20 jaarverdrievoudigd. Onderzoek toont aan dat 15 procent tot 20 procent van deEuropese volwassen bevolking reeds kampt met een ernstig overgewicht, invergelijking met 24 procent van de Amerikaanse bevolking. Het onderzoek naar devetste stad van Nederland probeert een geografisch perspectief toe te voegenaan deze breed geaccepteerde situatie.