BRUSSEL - Het Europese Hof van Justitie heeft Nederland veroordeeld voor een onderdeel van de vreemdelingenwetgeving dat niet in overeenstemming bleek met het Europees recht.

Het arrest van het Hof gaat over EU-burgers die niet-rechtmatig, dus zonder paspoort, in Nederland verbleven. Daardoor vielen zij voor de Nederlandse autoriteiten onder het strafrecht en werden uitgezet. Enkele veroordeelde EU-burgers klaagden daarover in Brussel, waarna het EU-Hof zich er over boog.

Ernstige bedreiging

De rechters hebben nu bepaald dat EU-burgers, of ze nu legaal of illegaal in Nederland zijn, alleen mogen worden uitgezet als ze een 'reële en voldoende ernstige bedreiging' vormen, die 'een fundamenteel belang van de samenleving aantast'.

Een strafrechtelijke veroordeling op zich volstaat niet.

Vooruitlopend op de uitspraak had het kabinet al beloofd de wet aan te passen.