DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil met een open blik kijken naar andere systemen voor de registratie van orgaandonoren. Maar van een systeem waarbij iedereen die geen bezwaar maakt automatisch donor is, mogen geen wonderen worden verwacht, voegde de minister eraan toe. In september komt hij met een masterplan voor orgaandonatie.

In het spoeddebat dat de minister woensdag met de Kamer had over dit onderwerp kwamen D66, SP en GroenLinks met een voorstel dit zogeheten Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) in te voeren. Dan zou het aantal geregistreerde donoren toenemen.

Donorshow

Nu staan alleen mensen die daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven na hun dood organen af, maar dit zou niet genoeg zoden aan de dijk zetten. Er is nog altijd een groot tekort aan organen. De mediastunt van BNN met de Grote Donorshow van vorige week was voor de Kamer aanleiding om Klink aan de tand te voelen over zijn ideeën om het aantal donoren op te krikken.

Tijdens het debat van woensdag bleek in het parlement nog altijd geen meerderheid te bestaan voor een registratiesysteem waarbij in principe iedereen donor is. Twee jaar geleden verwierp de Kamer al een voorstel in deze richting. Nu zeiden de regeringspartijen eerst een voorstel van de minister af te willen wachten voordat ze een standpunt in gaan nemen. CDA-woordvoerder Henk Jan Ormel beloofde dat zijn fractie wel met "een open mind de verschillende mogelijkheden naast elkaar zal leggen".

Wachtlijsten

PvdA-Kamerlid Chantal Gill'ard wil dat de regering met extra actie komt om de wachtlijsten voor nieren binnen drie jaar weg te werken. Mensen die een paspoort of rijbewijs komen halen, moet gevraagd worden hun keuze kenbaar te maken.

Klink zegde toe in september met een plan te komen waarin de voor- en nadelen van verschillende vormen van registratie van orgaandonoren op een rijtje worden gezet. Hij wil ook kijken naar een systeem waarbij mensen verplicht zijn te kiezen, maar zei er meteen bij dat dit ook grote bezwaren kent.

Ook wil hij onderzoeken of er binnen de huidige wet nog mogelijkheden zijn om het aantal donoren te verhogen. Hij wees erop dat de huidige campagnes en andere initiatieven ook al leiden tot meer geregistreerde donoren.

Bij zijn defintieve keuze zei hij het succes van verschillende systemen voorop te willen stellen, maar ook nadrukkelijk te kijken naar morele afwegingen.