AMSTERDAM - De Amerikaanse president George Bush wil met de Duitse kanselier Angela Merkel samenwerken aan een 'post-Kyoto-klimaatverdrag'. Dat heeft Bush woensdag gezegd na afloop van overleg met Merkel in de aanloop van de G8-Top in het Duitse Heiligendamm.

Bush zei dat hij uitkijkt naar de samenwerking, om te bezien hoe in dat verdrag belangrijke doelstellingen kunnen worden opgenomen. Een daarvan is het terugdringen van broeikasgassen, zei hij.

Andere doelen zijn volgens Bush het verminderen van de afhankelijkheid van olie en het delen van technologische kennis met ontwikkelingslanden. Volgens Bush staat tijdens de top verder de strijd tegen honger, aids en malaria in Afrika hoog op de agenda. Hij prees de voortrekkersrol die Merkel op deze vlakken vervult.

Succesvol

Ook Merkel toonde zich na afloop van het overleg positief. Volgens haar valt er tijdens de top op het gebied van klimaatbescherming op veel punten overeenstemming te bereiken, hoewel sommige onderwerpen nog wat werk behoeven, zei ze.

Niettemin noemde Merkel het eerste gespek met Bush "behoorlijk goed en succesvol".

Belangrijkst

De Duitse bondskanselier heeft klimaatbeheersing tot het belangrijkste punt van de G8-Top gebombardeerd. Zij heeft aangegeven dat zij nog tijdens de top overeenstemming wil bereiken over doelstellingen op lange termijn ten aanzien van de reductie van de uitstoot van CO2.

Haar voorstel om op wereldniveau de temperatuur met niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen, behelst volgens deskundigen tot 2050 een halvering van de uitstoot ten opzichte van het niveau van 1990.

China

De Verenigde Staten delen de mening dat de opwarming van de aarde een probleem is dat een serieuze aanpak behoeft, maar vinden dat een oplossing niet zonder de medewerking van de grote vervuilers India en China tot stand kan komen.

Voor Merkel stond woensdagmiddag, voorafgaand aan het officiële begin van de top 's avonds, nog een ontmoeting met muzikanten Bob Geldof en Bono op het programma. De beide popsterren willen er bij de kanselier op aandringen dat zij zich tijdens de top van de zeven belangrijkste industrielanden en Rusland inzet voor het inlossen van de belofte die aan Afrika is gedaan.

De twee artiesten zouden volgens ingewijden tevens een ontmoeting hebben met de Franse president Nicolas Sarkozy.