DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende vier jaar 441 miljoen euro uit om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin.

Minister André Rouvoet gaat dat woensdag bekendmaken op de Kindertop in Hilversum. Ingewijden hebben een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd.

De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen als taak vroegtijdig in te grijpen bij problemen. Ze richten zich op kinderen van nul tot negentien jaar en worden gevestigd in consultatiebureaus, scholen, gezondheidscentra en buurthuizen. De eerste centra komen in de vier grote steden. Daarna komen de veertig probleemwijken van minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) aan de beurt.

Elektronisch dossier

Het is de bedoeling dat elk kind dat in Nederland wordt geboren vanaf volgend jaar een elektronisch dossier krijgt met informatie over het kind, het gezin en de omgeving. Alle instanties kunnen informatie toevoegen, maar ze kunnen het dossier niet inzien.

De jeugdgezondheidszorg kan dat wel. Zij beoordeelt of ingrijpen nodig is. Ook komt er in 2009 een verwijsindex, die moet voorkomen dat hulpverlenende instanties langs elkaar heenwerken.