ROTTERDAM - Het afgelopen half jaar is het aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op een voedselbank gestabiliseerd. "We zien dit vooral bij onze eigen voedselbank in Rotterdam.

Waar we op het hoogtepunt 2300 gezinnen hielpen, zitten we nu op 2000", zegt mede-oprichtster en voorzitter van de Stichting Voedselbank Nederland (SVN) Clara Sies aan de vooravond van de viering van het vijfjarig bestaan van de stichting.

Tot eind 2006 was nog sprake van een explosieve groei met een verdubbeling van het aantal gebruikers. Landelijk krijgen ongeveer 12.000 gezinnen regelmatig een voedselpakket. Gezinnen mogen bij de SNV maximaal drie jaar van de noodhulp gebruik maken.

Aanvraagtijd

Volgens Sies heeft vooral een wijziging in het gemeentelijk beleid voor de stabilisatie gezorgd. Ook de aandacht voor voedselbanken in de media heeft volgens haar meegeholpen bij die koerswijziging, "In Rotterdam is de aanvraagtijd voor een uitkering verkort.

Moet de aanvrager nog steeds te lang wachten dan kan hij of zij een beroep doen op een voorschot van 90 procent." Zij erkent dat met deze maatregelen de problemen niet in één keer zijn opgelost, maar zegt wel dat het schrijnende gevallen voorkomt.

De initiatiefnemers van een van de eerste voedselbanken in Nederland, Sjaak en Clara Sies, kwamen op het idee voor de oprichting vanuit hun eigen ervaring als uitkeringsgerechtigden. In augustus 2001 begonnen zij met de voorbereidingen om een voedselbank op te zetten. Inspiratie en ervaring deden zij op bij een van de voedselbanken in de Belgische provincie Antwerpen.

Bijdrage

De afgelopen vijf jaar is dit particulier initiatief uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie die "een bijdrage wil leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland". Het echtpaar Sies stuurt vanuit de hoofdvestiging in Rotterdam de bijna tachtig steunpunten door het hele land aan die ook onder de naam Voedselbank werken.

De SVN is niet de enige organisatie die zich met voedseldistributie voor armlastigen bezighoud. Met de Federatie van Voedselbanken was de SVN dit voorjaar in onmin over de te varen koers. "Inmiddels zijn we in gesprek over een intensieve samenwerking. De intentie is om de boel samen te voegen. Je vult elkaar aan."

Het vijfjarig bestaan wordt vrijdag feestelijk gevierd in de distributieloods aan de Keilestraat in Rotterdam. "Ondanks het gegeven dat een Voedselbank eigenlijk in een land als Nederland niet zou mogen bestaan, willen wij dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan." Naast een markt met non-food artikelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Voedselbank, verzorgen Voedselbankambassadeurs Antonie Kamerling en Joris Lutz optredens.