AMSTERDAM - Topambtenaren van zes ministeries hebben aan informateurs Piet Hein Donner enFrans Leijnse voorgesteld om het collegegeld te verdubbelen naar 2900 euro, ende studiefinanciering niet langer als gift te laten gelden, maar als lening.Die maatregel zou het Rijk een besparing van 700 miljoen euro per jaaropleveren. Dat meldt de Volkskrant maandag.

De ambtenaren zijn verenigd in de Centrale Economische Commissie (CEC). De CECgeeft rond de formatie adviezen aan de informateurs en de onderhandelaars vande politieke partijen. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben nogdrastischere maatregelen voorgesteld waarmee jaarlijks 1,9 miljard kan wordenbezuinigd op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het basis- en voortgezetonderwijs worden in de plannen buiten schot gehouden.

Ov-jaarkaart afschaffen

Het ministerie wil onder meer de ov-jaarkaart voor studenten afschaffen, eenmaximale leeftijdsgrens invoeren voor deelname aan het onderwijs, universitairemasteropleidingen niet meer door het Rijk laten betalen en onderwijs aanNederlanders in het buitenland niet langer betalen. Ook moet het ziekteverzuimen de administratieve lasten op universiteiten worden teruggebracht.

Het hoger onderwijs volgt de kabinetsplannen inmiddels met argusogen. Er wordtgevreesd voor een nieuwe bezuinigingsronde, terwijl de vorige nog niet isafgerond. Het voornemen om het collegegeld te verdubbelen stuit op weerstand,omdat het de toegankelijkheid zou verminderen.