AMSTERDAM - Jongeren tot 23 jaar die met meer dan 0,5 promille alcohol in hun bloed worden betrapt moeten een cursus omgaan met alcohol volgen.

Dat zei minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) dinsdag in de Tweede Kamer. Die norm is nu nog 0,8 promille. Het CDA stelde in het overleg met de minister over verkeersveiligheid voor om jongeren met 0,2 promille al een verplichte cursus op te leggen.

Volgens Eurlings wordt het bij een zo lage grens niet meer 'behapbaar' om cursussen aan te bieden. "Dan wordt de groep zeshonderdduizend mensen. Dan schiet je in je eigen voet", zei de minister.

17 jaar

In hetzelfde overleg zegde Eurlings de PvdA toe een onderzoek in te stellen naar het toestaan van autorijden voor 17-jarigen. Jongeren van 17 jaar zouden dan een tijdelijk rijbewijs krijgen en mogen alleen onder begeleiding van een volwassene boven de 30 jaar autorijden.

Op 18-jarige leeftijd kan het tijdelijke rijbewijs omgezet worden in een definitief rijbewijs. "Ik ga er onderzoek naar doen, maar ik heb een positieve grondhouding", zei de minister.

Eurlings herhaalde verder snel met de invoering van het alcoholslot te willen komen verder. Met het alcoholslot, waarin veroordeelde drankrijders moeten blazen voordat ze hun auto kunnen starten, wil de minister in 2008 gaan experimenteren.