AMSTERDAM - In Nederland hebben bijna alle medische experts een relatie met de farmaceutische industrie. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een oriënterende studie naar de invloed van de industrie op behandelrichtlijnen.

De IGZ pleit voor nader onderzoek en het openbaar maken van de banden tussen medische experts en de industrie, zo schrijft Trouw dinsdag.

Voor fabrikanten van geneesmiddelen is een gunstig oordeel over hun medicijnen in richtlijnen belangrijk voor hun omzet. De terugtredende overheid zou een belangrijke oorzaak zijn voor de invloed van de industrie.

Sponsor

Artsen en medische wetenschappers moeten daardoor vaker sponsors zoeken voor wetenschappelijk onderzoek, waaruit positieve behandelrichtlijnen voortvloeien. Dergelijke sponsorovereenkomsten moeten volgens de inspectie openbaar zijn.

Het risico van ongewenste invloed van de industrie is volgens de inspectie het grootst bij behandelrichtlijnen die door patiëntenverenigingen worden opgesteld. De inspectie oppert patiëntenverenigingen en de farmaceutische industrie pas later in te schakelen bij het opstellen van nieuwe richtlijnen.

Onafhankelijk

Sommige patiëntenorganisaties die zitting hebben in richtlijncommissies worden gesponsord door de farmaceutische industrie. De inspectie zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze werkgroepleden.

Volgens het Nederlands Huisartsengenootschap en het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO zijn de richtlijnen voor diabetes, psychiatrie, hart- en vaatziekten, maagklachten, osteoporose en luchtwegaandoeningen het meest gevoelig voor beïnvloeding. Bij die richtlijnen gaat het om veel patiënten en komen regelmatig nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt.