DEN HAAG - Gemeenten krijgen meer ruimte om zelf vorm te geven aan hun taken. De invulling van bijvoorbeeld het armoedebeleid, onderwijs en zorg wordt meer aan de gemeenten overgelaten.

Zij krijgen daar in totaal 1 miljard euro extra voor.

Dat staat in een akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandagavond heeft gesloten met minister Guusje ter Horst en staatssecretaris Ank Bijleveld, beiden van Binnenlandse Zaken. In het bestuursakkoord is vastgelegd hoe de gemeenten bijdragen aan de uitvoering van kabinetsplannen.

Limiet

Ter Horst kondigde bij de presentatie aan dat gemeenten vanaf volgend jaar zelf de limiet voor de onroerendezaakbelasting (ozb) mogen bepalen. Nu wordt die grens nog vastgesteld vanuit Binnenlandse Zaken.

Wijkagenten

Het kabinet heeft zich onder meer voorgenomen de criminaliteit in vier jaar met een kwart terug te dringen. Daarvoor worden vijfhonderd extra wijkagenten beschikbaar gesteld.

Tevens krijgen gemeenten 150 miljoen euro die zij naar eigen inzicht kunnen besteden aan vergroting van de veiligheid, zo werd eerder al bekend.

Ozb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt individuele gemeenten vanaf januari 2008 geen ozb-limiet meer op, omdat die werkwijze tot oeverloze discussies leidt.

Als het parlement akkoord gaat, mogen gemeenten voortaan zelf hun ozb-tarief vaststellen. Voorwaarde is dat deze regeling niet leidt tot een fikse lastenstijging.

Ter Horst zegt goed te zullen letten op stijgingen van de lokale lasten. Als die stijging landelijk gezien te fors is, zal zij ingrijpen.