DEN HAAG - Een poging van CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) om het ontslagrecht voor werknemers eenzijdig te verslechteren, is de PvdA "een clash" in het kabinet waard.

Dat stelde Tweede Kamerlid Ton Heerts van de PvdA maandag, omdat hij zich zorgen maakt over de impasse die rond de participatietop dreigt te ontstaan.

Heerts wijst erop dat CDA, PvdA en ChristenUnie in het regeerakkoord hebben geschreven dat het kabinet nog voor de zomer tijdens een topoverleg met werkgevers en vakbonden afspraken zal maken om meer mensen aan het werk te helpen. "Het gaat niet om ontslag, maar over aan de slag", aldus de PvdA'er.

Agenda

Tot dusver is het kabinet het echter nog steeds niet eens over een agenda voor de participatietop, ook al staat de presentatie van het beleidsprogramma - de nadere uitwerking van het regeerakkoord - volgende week gepland. Donner wil dat tijdens de top een eventuele aanpassing van het ontslagrecht ter sprake komt. Maar de bewindslieden van PvdA en ChristenUnie voelen daar niets voor.

Modernisering

Alleen als werkgevers en de vakbeweging het eens worden over "modernisering" van het ontslagrecht staat volgens Heerts de PvdA daarachter. Maar ook de sociale partners zijn verdeeld. De werkgevers achten een versoepeling van het ontslagrecht nodig om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, maar de vakbonden wijzen elk pleidooi in die richting af.

Heerts kent de precieze inzet van Donner niet. "Maar wij zijn niet in dit kabinet gaan zitten om het voor werkgevers goedkoper te maken om mensen op straat te zetten en werknemers zekerheden af te nemen."

Scholingspolitie

Ook een oud CDA-plan om bij ontslag te toetsen of de werkgever wel voldoende heeft geïnvesteerd in de inzetbaarheid van werknemers met onder meer scholing, ziet het Kamerlid niet zitten. "Onder geen voorwaarden een scholingspolitie", stelde hij. Volgens de voormalige FNV-bestuurder maakt dat ontslag alleen maar ingewikkelder en hebben om die reden zowel werkgevers als de vakbeweging het ook al afgewezen.

Vorige maand lanceerde Heerts nog een plan om goudgerande ontslagvergoedingen voor personeel in de (semi-)publieke sector te beperken tot 90.000 euro. Maar dat hoort volgens hem thuis in de aanpak van de topinkomens.