MIDDELBURG - De storing waardoor in het weekeinde van 9 november ruim 20.000 huishoudens en bedrijven op Noord-Beveland en Walcheren zonder gas kwamen te zitten, is veroorzaakt door een aaneenschakeling van menselijke fouten.

Ook de directie van Delta Nutsbedrijven zou een steek hebben laten vallen. Dit is de voorlopige conclusie van een ingenieursbureau dat in opdracht van Delta Nutsbedrijven een onafhankelijk onderzoek naar de gasstoring heeft uitgevoerd.

Volgens de onderzoekers zou een verkeerde softwareversie in de besturingscomputer van een mengstraat zijn geïnstalleerd. Deze werd vervolgens niet getest.

Toen de mengstraat de functie van een andere uitgevallen straat moest overnemen, ging weliswaar een alarm af, maar dit werd genegeerd. Hierdoor kon ruim 2,5 uur lang 10.000 m3 stikstof in het leidingnet worden gepompt waardoor bij ruim 20.000 aansluitingen waakvlammen en gaspitten spontaan doofden.

De directie van Delta Nutsbedrijven heeft volgens het ingenieursbureau haar projectmanagement tijdens de bouw niet optimaal georganiseerd, waardoor het bij de ingebruikname van de installatie niet voldoende functioneerde.

Delta Nutsbedrijven wilde dinsdag wegens haar juridische positie niet op de onderzoeksresultaten reageren.

/NIEUWS'Elektronische bewaking mengstation weigerde'Deel van Walcheren en Bevelanden heeft weer gas