RIJSWIJK - Kabinetsinformateur Herman Wijffels zegt dat Jan Peter Balkenende en André Rouvout elke verwijzing naar het maatschappelijk belang van individuele ontplooiing uit het regeerakkoord hebben geschrapt.

In een vraaggesprek met de Volkskrant laat hij weten dat het wel in allerlei teksten heeft gestaan, maar dat het consequent is geschrapt.

Wijffels vindt individualisering een belangrijke sociale kracht, maar volgens hem zijn er nogal wat mensen die individualisering zien als een aspect van teloorgang en verloedering.

Gehoor

De informateur heeft met Balkenende, Rouvoet en Wouter Bos over de individualisering gesproken, maar vond bij twee van hen geen gehoor. "Mijn betoog resoneerde niet bij allen in het gezelschap."

Volgens Wijffels bestaat er in de achterbannen van Balkenende en Rouvoet een negatieve duiding van individualisering. "Ik heb het gelaten. Ik ben ook pragmatisch. Het doel staat voorop", aldus Wijffels.