DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs zal de nieuwe lesmethode in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niet in 2010 invoeren als scholen tot die tijd te weinig voortgang boeken met de voorbereiding. Dat heeft zij vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

"Alleen als onderwijsinstellingen (...) begin 2010 aantoonbaar vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van 2007, zal ik in augustus 2010 overgaan tot volledige implementatie", stelt Van Bijsterveldt.

In de nieuwe lesmethode, het zogeheten competentiegericht onderwijs, gaat veel aandacht uit naar de vaardigheden van scholieren.

De nadruk van wat in de volksmond 'het nieuwe leren' heet, ligt daarmee minder op het verwerven van kennis.

Introductie

In april stelde Van Bijsterveldt de introductie van het competentiegericht onderwijs in het mbo al met twee jaar uit. De verplichte invoering per augustus 2008 ging daarmee niet door.

Reden voor het uitstel vormden de problemen bij scholen die op dit moment al met de nieuwe onderwijsvorm experimenten.

Begin deze maand bleek wel dat leerlingen, ouders en de scholen zelf de noodzaak van de nieuwe onderwijsmethode ondersteunen.

Ervaring

Tot augustus 2010 kunnen scholen op vrijwillige basis ervaring met het nieuwe leren opdoen. Op dit moment volgt een kwart van de mbo-studenten een opleiding waar competentiegericht onderwijs wordt gegeven.

Van Bijsterveldt gaat de komende maanden met de hele mbo-sector afspraken maken over wat zij verwacht dat de instellingen halverwege 2010 moeten hebben bereikt.