DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draait niet langer om de hete brij heen: de Betuweroute is verliesgevend. Het beheer van de lijn kost zelfs nog meer dan verwacht. Volgens een ruwe schatting moet de belastingbetaler jaarlijks 15 tot 25 miljoen euro ophoesten, zodat de goederenlijn van de Rotterdamse haven naar het Duitse Roergebied kan worden onderhouden.

Dat blijkt uit een zogenoemde rentabiliteitsstudie naar de spoorlijn, die het kabinet vrijdag heeft besproken. De totale onderhoudskosten liggen nog miljoenen hoger, maar een deel kan worden terugverdiend met de vergoeding die gebruikers van de Betuweroute moeten gaan betalen, waarschijnlijk ongeveer 40 eurocent per kilometer.

De 160 kilometer lange Betuweroute kan waarschijnlijk vanaf 2007 gebruikt worden. Er kunnen elk uur tien treinen per richting over heen rijden.

Stug volgehouden

Met de conclusie van de studie is het sprookje van een gratis goederenlijn definitief voorbij; net als alle andere spoorlijnen kost de Betuweroute geld. Het departement heeft jarenlang stug volgehouden dat de kosten van het beheer en onderhoud weg zouden vallen tegen de gebruikersvergoeding. Daarbij werd echter aangenomen dat bedrijven ook voor ruim 800 miljoen euro in de lijn zouden investeren, maar die zien daar geen been in.

Het is zelfs onduidelijk of de spoorlijn ooit geld gaat opleveren. Als het bedrijfsleven meer vertrouwen krijgt in de lijn en er in wil investeren, zou de Betuweroute alsnog winstgevend kunnen worden. Maar dan alleen op lange termijn en afhankelijk van de marktsituatie, blijft het ministerie nu voorzichtig. Ambtenaren werken de precieze kosten momenteel verder uit en buigen zich daarbij ook nog over de exacte hoogte van de gebruikersvergoeding. Het megaproject heeft door de jaren heen veel weerstand opgeroepen. De aanlegkosten zijn opgelopen naar 4,5 miljard euro, het drievoudige van het bedrag dat begin jaren '90 was becijferd.

Drie miljard

Diverse onderzoeken hekelden al de spectaculaire overschrijding van de budgetten. Om die reden wilde de LPF de aanleg van de hele lijn helemaal stilleggen. Onder meer omdat al ruim 3 miljard euro is uitgegeven aan de lijn voelden CDA en VVD daar niets voor en werd in het strategisch akkoord besloten tot de rentabiliteitsstudie.

De conclusies van de studie zijn daarom extra pijnlijk voor LPF-minister De Boer. De suggesties van zijn partij om personentreinen of alternatieve vervoersvormen over de route te laten rijden, worden in de studie subiet van de hand gewezen. Alleen vervoer van opleggers van vrachtwagens op treinwagons maakt enige kans. Verder wijst het ministerie erop dat het drukke gewone spoornet wordt ontlast door de Betuweroute.

Economie

Ook rept de studie van maatschappelijk en economisch belang van de Betuweroute, hoewel onduidelijk is in hoeverre de Nederlandse economie bij de goederenspoorlijn gebaat is. Internationaal is de lijn echter van grote betekenis, zo bedrukt het verkeersministerie. Het departement verwacht dat het vervoer van vracht over de rails de komende jaren een grote vlucht neemt.

Om het gebruik van de Betuweroute te stimuleren, komt er dit jaar een Voorlichtingscentrum Railgoederenvervoer waar marktpartijen informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden van het spoorvervoer.

Onderhoud

GroenLinks vindt het rapport vernietigend en wil een spoeddebat met minister De Boer. De fractie wil dat de bouw van de goederenlijn direct wordt gestopt, omdat er geen enkele motivatie meer is er nog meer geld in te steken. De 1 miljard euro die nog niet is aanbesteed, kan de overheid volgens woordvoerder Duyvendak beter steken in het achterstallig onderhoud van het gewone spoor. GroenLinks pleitte al in 1998 voor een onderzoek naar de rentabiliteit van de Betuweroute. "Als dat was uitgevoerd, waren er miljarden bespaard.''