UTRECHT - De aanpak van seksueel misbruik van thuiswonende verstandelijk gehandicapten in Nederland schiet tekort. De leiding van instellingen die die mensen begeleiden, ziet het misbruik vaak als een incident en de politie weigert aangiften op te nemen.

Dat blijkt uit een reportage in het juninummer van Markant, het blad van de Vereniging Gehandicaptensector Nederland.

Het blad heeft gesproken met medewerkers van drie instellingen die thuiswonende verstandelijk gehandicapten begeleiden: de Compaan in Den Haag, Cordaan AGO in Amsterdam en Pameijer in Rotterdam.

Uit verscheidene onderzoekingen in het buitenland blijkt dat mishandeling en vooral seksueel misbruik van de gehandicapten vaak voorkomen. Van hen zou 60 procent er ten minste één keer mee te maken hebben gehad.

Meldingen

Cordaan AGO heeft 1100 cliënten en er komen per kwartaal ongeveer acht meldingen van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing binnen. Meestal betreft het cliënten onderling.

Aangifte is volgens Karen Blok, vertrouwenspersoon bij de instelling, niet altijd haalbaar. Dat hangt samen met het ontwikkelingsniveu van de desbetreffende cliënt.

Aangifte

"Als een cliënt zich niet goed met woorden kan uitdrukken, loopt een aangifte meestal op niets uit", zegt Blok. Zij benadrukt dat bij misstanden thuis een aangifte niet altijd het beste middel is om het probleem op te lossen. Soms is bijvoorbeeld een uithuisplaatsing veel geëigender.

Ouders

De directie van de Compaan, dat 1500 cliënten heeft en jaarlijks twintig tot 35 meldingen van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing krijgt, heeft besloten vaker aangifte te doen. Zonodig moeten de ouders worden gepasseerd.

"Van de 35 meldingen van vorig jaar hebben er maar tien tot een aangifte geleid. Dat is veel te weinig. Deels kwam dat doordat de politie niet altijd aangiften wilde opnemen. Geen tijd of niet haalbaar werd er dan gezegd", zegt orthopedagoog Larry van Putten van de Haagse instelling.

De korpsleiding van de politie heeft de Compaan toegezegd aangiften voortaan serieuzer in behandeling te nemen.