NEW YORK - Irak heeft nog niet duidelijk gemaakt wat er is gebeurd met de voorraden antrax, het zenuwgas VX en langeafstandsraketten. "Volledige medewerking is meer dan alleen het openen van deuren voor de wapeninspecteurs." Dat zei Hans Blix, het hoofd van het wapeninspectieteam Unmovic, vrijdag tegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Hij bracht in New York verslag uit over de inspecties in Irak en vooral over de medewerking die het land daarbij heeft verleend. Daarbij meldde hij wel een actievere medewerking dan tijdens zijn vorige verslag, op 27 januari.

Blix wees erop dat het niet aan Unmovic is om bewijzen te vinden, maar dat Irak ervoor moet zorgen dat er bij de wapeninspecteurs geen onduidelijkheid meer is over verboden wapens in het land.