MAASTRICHT - Het kabinet wil dat meer ministeries een bijdrage gaan leveren aan de versterking van rechtsstaten die nog in een wankele situatie zitten. Zo zouden Binnenlandse Zaken en Justitie kunnen helpen door politie, rechters en juristen op te leiden. Ook meer samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven is nodig.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) donderdag op de Universiteit Maastricht in zijn speech 'Over de dijken de wereld in'.

Tot nu toe voeren in (voormalige) conflictgebieden alleen Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking samen een beleid om te helpen bij de wederopbouw. Daarbij gaat het onder meer om goed bestuur, politie en justitie.

De gedachte erachter is dat stabiliteit leidt tot sociale en economische ontwikkeling zodat mensen een beter leven krijgen.

Toespraak

In zijn toespraak zette Verhagen zijn doelstellingen uiteen voor het buitenlandbeleid in de komende jaren. De nieuwe minister wil een actieve rol van Nederland in het buitenland en daarbij de nadruk leggen op naleving van de mensenrechten. Morele waarden als vrijheid, democratie, solidariteit en humaniteit zijn voor hem de vaste ankers.

Een stevig buitenlandbeleid is in zijn ogen ook een realistische koers, omdat dit het nationale belang van Nederland versterkt. Juist als klein land moet Nederland zich oriënteren op het buitenland, niet alleen economisch maar ook politiek.

"De Europese Unie is het meest logische en realistische verlengstuk van de Nederlandse stem in de wereld."

Ook door de actieve rol van Nederland in conflictbeheersing, wil het kabinet invloed blijven uitoefenen in organisaties als de NAVO.

Stabieler

De minister benadrukte dat Nederland er belang bij heeft als andere landen stabieler zijn. Dat bevordert ook de werkgelegenheid, welvaart en de veiligheid in Nederland.

Volgens Verhagen is het belangrijk om achtergestelde gebieden beter te betrekken bij de globalisering, de wereldwijde handel. Als zij daarvan ook profiteren, valt een bron van onvrede weg.

Zo zal een beter ontwikkeld Afghanistan terroristen geen vrijplaats meer bieden om aanslagen op het Westen voor te bereiden.

Ook de krappe energievoorziening en groeiende milieuproblemen kunnen internationaal leiden tot destabilisatie. Verhagen wil dat Nederland een voortrekkersrol speelt om internationale klimaatdoelstellingen na 2012 te bereiken.