BAGDAD - De Iraakse president Saddam Hussein heeft de import en productie van massavernietigingswapens per decreet verboden. Bovendien herhaalde hij vrijdag tijdens een vergadering met topfunctionarissen dat zijn land geen massavernietigingswapens meer bezit, aldus het Iraakse persbureau INA.

De bijeenkomst had enkele uren voor de cruciale vergadering van de Veiligheidsraad van de VN plaats. Daar presenteren de leiders van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix en Mohammed el-Baradei, de rapportage over de medewerking van Bagdad met de inspecteurs.

"Individuen en bedrijven in de private en semi-overheidssectoren is het verboden om chemische, biologische en nucleaire wapens te importeren en te produceren", aldus het presidentieel decreet.

Saddam Hussein heeft zijn ministers opgedragen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het decreet te implementeren. Het parlement komt later vanmiddag bijeen om haar goedkeuring te geven aan de wetgeving die de productie van massavernetigingswapens verbiedt, een van de belangrijke eisen van de wapeninspecteurs.