BRUSSEL - Het zwemwater in Nederlandse meertjes en rivieren was vorig jaar iets minder schoon dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit metingen in opdracht van de Europese Commissie, die vrijdag zijn gepresenteerd.

Van de onderzochte binnenwateren voldeed 59 procent aan de Europese adviesnormen, wat 62 procent was in het jaar ervoor en lager dan het EU-gemiddelde. Aan de minimumnormen voldeed 97 procent, bijna 1 procentpunt minder dan het voorgaande jaar.

De situatie wordt mogelijk mede veroorzaakt door giftige blauwwieren, die door de lange warmte op veel plaatsen opdook.

Strand

Wat betreft het strand, scoort Nederland opnieuw in de Europese top drie van de EU-landen. Alle onderzochte plaatsen bleken geheel schoon.

Brussel kampt wel met het probleem dat EU-landen overwegend schone locaties meten. De score wordt hierdoor vertekend. De Europese Commissie heeft hierover procedures lopen tegen elf landen, waaronder Nederland.