PUTTEN - De ministeries van Verkeer en VROM hebben donderdag in Putten langs de snelweg A28 een zogenoemde Proeftuin Schermen geopend.

In deze proeftuin test het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit de komende twee jaar verschillende opstellingen met geluidsschermen langs de snelweg om zo de beste nieuwe soort schermen te vinden.

Langs de A28 (Zwolle - Amersfoort) staan ter hoogte van Strand Nulde vier nieuwe soorten schermen. Maar donderdag is ook een prijsvraag uitgeschreven voor mensen die wellicht een nog betere oplossing hebben. Veelbelovende ontwerpen worden eveneens in de proeftuin gebouwd en uitgeprobeerd.

Normen

Nieuwe en betere geluidsschermen langs de snelweg zijn nodig, omdat Nederland nog lang niet voldoet aan de Europese normen voor de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof, aldus het Innovatieplatform. Als in 2010 de regels nog worden aangescherpt, moeten er betere oplossingen zijn voor het afschermen van snelwegen, met name in de dichtbevolkte gebieden.

Langs de A28 is een poreus scherm met beplanting gebouwd als een van de alternatieven. Andere mogelijkheden zijn een scherm van houtvezelbeton, een scherm in een T-vorm en een scherm van 7 meter hoogte. De proefopstelling blijft tot eind 2008 staan.