AMSTERDAM - Zeker zeventien notoire verkeersovertreders op de wegen van Zuid-Limburg moetenopnieuw rijexamen doen. Andere weggebruikers hebben hun agressieve rijgedraggemeld op een speciale kliklijn. Dit meldt de Volkskrant vrijdag.

De politie heeft het CBR verzocht de verkeersovertreders opnieuw examen telaten doen. Als zij zakken raken ze hun rijbewijs kwijt. Het politiekorpsLimburg-Zuid stelde een jaar geleden als eerste korps in Nederland het meldpuntAgressief Rijgedrag open. Sindsdien hebben ruim duizend mensen, niet anoniem,geklaagd over het rijgedrag van anderen. De politie belde de wegpiraten op vooreen vermanend woord of voor een gesprek op het bureau, bij ernstigeovertredingen.

Over sommige overtreders bleven de meldingen echter binnenkomen. Soms ontvinghet meldpunt wel vier of vijf meldingen over een persoon. Of kwamen er tweemeldingen binnen over een rijder, die ook elders in het computersysteemvoorkwam vanwege rijden onder invloed of doorrijden na een ongeluk.

In totaalheeft de politie 45 veelplegers aangemeld bij het CBR voor een nieuw examen.Van hen zijn zeventien inmiddels opgeroepen voor hun examen.