AMSTERDAM - De zorg voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen is onder de maat. Er is veel te weinig bekend over juiste behandelmethodes voor deze patiënten.

Dat zegt hoogleraar klinische geriatrie aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen Marcel Olde Rikkert dinsdag in Trouw. Hij noemt de zorg wetenschappelijk gezien nattevingerwerk.

Olde Rikkert stelt dat er nog veel onderzoek nodig is, gericht op preventie en op de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes. Daarmee moet worden bereikt dat de kwaliteit van leven van de alleroudsten met meerdere aandoeningen verbetert.

Het onderzoeksinstituut ZonNW heeft daartoe een concreet onderzoeksprogramma opgesteld voor de komende tien jaar, zo schrijft de krant. De kosten bedragen 85 miljoen euro.

Signalen

De hoogleraar zegt over signalen te beschikken dat het kabinet de financiering wil overlaten aan de partijen in het veld: de zogenoemde collectebusfondsen en de farmaceutische industrie. Hij vreest dat er dan te weinig van terecht komt.

Dat is de reden dat wetenschappelijke beroepsverenigingen van artsen en ouderenorganisaties deze week in een brief een dringend beroep doen op de Tweede Kamer om het onderzoeksvoorstel ook met geld te steunen. Volgende week vergadert de Kamer over het ouderenbeleid.

Versnipperd

Medicijnen en behandelrichtlijnen zijn volgens Olde Rikkert bijna allemaal geschikt voor en gericht op veertigers en vijftigers. Wetenschappelijk onderzoek zou bovendien veel te versnipperd zijn. Fondsen, zoals de Hartstichting, zouden alleen geïnteresseerd zijn in de ziektes waarvoor ze zijn opgericht. En de farmaceutische industrie zou niet geïnteresseerd zijn om kwetsbare ouderen in onderzoeken te betrekken.

De brief aan de Kamer is ondertekend door vertegenwoordigers van huisartsen, verpleeghuisartsen, sociaal geriaters, medisch specialisten en ouderenorganisaties.