DEN HAAG - Nederland moet er bij de Indonesische regering sterker op aandringen een einde te maken aan de gewelddadigheden van de extremistische moslimstrijders van de Laskar Jihad tegen christenen op Sulawesi. Volgens het Tweede-Kamerlid Van Middelkoop (ChristenUnie) is er sprake van een enorme escalatie van de gewelddadigheden en dreigt er een bloedbad onder de christenen te worden aangericht.

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) zei de diepe verontrusting van de Kamer te delen. Zij zal op verzoek van de Kamer Van Aartsen vragen contact op te nemen met zijn Indonesiche ambtgenoot en hem vragen de Indonesische ambassadeur op het matje te roepen. Ook zal zij premier Kok vragen of hij zijn verontrusting kan uitspreken in een telefoontje aan de Indonesische president Megawati Soekarnoputri.

Velen op de vlucht

Vele duizenden christenen zijn op Sulawesi uit hun dorpen gevlucht na aanvallen van een extremistische, islamitische groepering in het midden van Sulawesi.

De christelijke geestelijke Erna Makarensi heeft maandag gezegd dat er zes dorpen zijn platgebrand en er de afgelopen week zeker zeven doden vielen.

Er waren geen militairen of politie in de streek. De kerken hebben daarom een evacuatie georganiseerd om naar schatting 13.000 mensen bij hun vlucht bij te staan.

De bisschop van Manado in het noorden van Sulawesi sprak zaterdag van 50.000 ontheemden en vluchtelingen in dat deel van Sulawesi. Hij zei dat de extremisten ook over bulldozers beschikken om woningen of bezittingen van christenen met de grond gelijk te maken.

Leger en politie hebben in het weekeinde 500 man naar de streek gestuurd. Er zijn al vier soldaten gewond geraakt bij gevechten met de extremisten. Het geweld op Sulawesi heeft in twee jaar tijd aan meer dan driehonderd mensen het leven gekost.