HILVERSUM/DEN HAAG - De makers van het tv-programma NOVA zeggen in een container van het Kabinet der Koningin in Den Haag notities te hebben gevonden over onder meer staatsbezoeken van de koningin tot het jaar 2010.

Dat zou kunnen betekenen dat de vorstin van plan is nog aan te blijven tot dat jaar. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de aantekeningen inmiddels van NOVA gekregen en zal ze terugbrengen naar het Kabinet, aldus een woordvoerder.

De Rijksvoorlichtingsdienst zei dat 'het niet goed is, dat dit is gebeurd'. "Het Kabinet heeft maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen."

Onvoorzichtig

Volgens NOVA gaat het Kabinet onvoorzichtig om met vertrouwelijk informatie over de plannen van de koningin en haar Huis, door aantekeningen zomaar als vuilnis in een container op straat te zetten.

NOVA dook volgens eigen zeggen in een container 'vlak buiten de poort van het kantoor' in Den Haag. NOVA brengt de inhoud verder niet naar buiten, omdat het 'gevoelig' zou zijn.

Uit de reactie van de RVD lijkt op te maken dat dat verder wel meevalt: het gaat bijvoorbeeld om evenementen waaraan leden van het Huis meedoen en die worden altijd al zo'n zes weken van te voren bekendgemaakt. Dan weten er al heel wat mensen vanaf, doordat er nu eenmaal een goede voorbereiding nodig is.

Gevaar

Laetitia Griffith van de VVD denkt er anders over. Die gaat woensdag de premier en eventueel ook de minister van Binnenlandse Zaken ter verantwoording roepen, zei ze in NOVA. Ze vreest dat de veiligheid van de leden van het Huis in gevaar zou kunnen worden gebracht.

Jan Peter Balkenende zei dinsdag in Heerlen dat "dit niet zo gemoeten had". Hij benadrukte dat er stappen gezet worden om herhaling te voorkomen. Hij wilde niet ingaan op de vraag of het gebeuren personele consequenties heeft. Meer wilde hij niet over de kwestie kwijt.

Staatsbezoeken

Van de staatsbezoeken waren alleen nog maar die aan Estland en Litouwen volgend jaar bekend. Ook komt er nog een derde staatsbezoek in 2008, maar onbekend is aan welk land. Het officiële bezoek van Beatrix, Alexander en Máxima aan India in week 43 van dit jaar lekte vorig jaar september al uit, net als het aansluitende bezoek aan Buthan van het prinselijk paar. In totaal heeft de koningin echter tien reizen gepland, aldus NOVA.

Het Kabinet is eigenlijk een beetje de 'postkamer' van de koningin en een verbindingsschakel tussen haar en de ministeries. Ook burgers kunnen haar schrijven via het Kabinet. Dat stuurt de brieven dan door naar de desbetreffende ministeries en in heel bijzondere gevallen aan haarzelf.

Het Kabinet valt onder de minister-president. Vanaf 1 september 2006 is mr. P. Schellekens directeur van het Kabinet der Koningin. Hij volgde F. Rhodius op, die in moeilijk vaarwater kwam door de Margarita-affaire.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid staat hoog in het vaandel bij het Kabinet, zo meldt dit ook op de eigen site: "Voor elke medewerker bij het Kabinet der Koningin gelden hoge eisen voor de persoonlijke betrouwbaarheid en integriteit: vanwege de aard van het werk en de contacten zijn alle functies vertrouwensfuncties. Daarom doet de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) voor indiensttreding van een medewerker een veiligheidsonderzoek."