DEN HAAG - De Tweede Kamer blijft erbij dat een wetsvoorstel over adoptie door homoparen voor het zomerreces moet worden behandeld. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft de Kamer niet kunnen bewegen tot uitstel in afwachting van advies dat hij wil inwinnen.

Hirsch Ballin vroeg dinsdag tijdens een spoedoverleg om enkele maanden respijt, zodat een commissie zich kan buigen over gecompliceerde onderdelen van de wet. De CDA-minister sprak de suggestie tegen dat hij daarmee de behandeling van het wetsvoorstel probeert te traineren. "Dit is geen vertragingsoperatie. De achterstelling van homoseksuelen staat mij evenzeer tegen als u."

De commissie die Hirsch Ballin wil instellen, moet bekijken of de tweede moeder van een lesbisch stel een kind kan erkennen. De Kamer heeft dat verzocht om te voorkomen dat de vrouwelijk partner van een moeder hun kind moet adopteren.

Daarnaast zullen de commissieleden zich buigen over de vraag of het raadzaam is dat mensen tot op hogere leeftijd een kind kunnen adopteren. De gewezen minister Rita Verdonk had dat voorgesteld.

Een Kamermeerderheid heeft er geen bezwaar tegen dat Hirsch Ballin de commissie in het leven roept. Dat betekent volgens deze Kamerleden echter niet dat het wetsvoorstel pas na de zomer kan worden behandeld. "Er zijn goede redenen om een onderzoekscommissie in te stellen en er zijn goede redenen om de behandeling van dit wetsvoorstel niet langer uit te stellen", verwoordde CDA-Kamerlid Marleen de Pater dat gevoel. D66 wil tijdens die wetsbehandeling voor de zomer ook proberen om de erkenning van kinderen door lesbische moeders meteen te regelen.

De nieuwe adoptiewet zal homoparen dezelfde rechten geven als hetero's. Dat betekent dat homostellen straks ook kinderen uit het buitenland kunnen adopteren. Dat is als paar van hetzelfde geslacht momenteel nog niet mogelijk. Individuen kunnen dat al wel.