DEN HAAG - Minister-president Jan Peter Balkenende en vice-premier Wouter Bos zijn de meest bekende kabinetsleden. Slecht 1 à 2 procent van de Nederlanders kent hen niet.

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken volgt de twee met 88 procent naamsbekendheid, al weet slechts zestien procent van de ondervraagden dat hij op dit ministerie zit. Dit blijkt dinsdag uit een onderzoek van TNS NIPO onder 669 Nederlanders van achttien jaar en ouder in opdracht van Editie NL.

De ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) genieten ook redelijke bekendheid. Vier op de vijf Nederlanders kent hun naam. Ook Maxime Verhagen is bekend.

Cramer

Het minst bekend zijn minister Jacqueline Cramer van VROM en minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. Ongeveer een kwart van de bevolking kent hen.

Nederlanders weten van Wouter Bos het beste bij welk ministerie hij hoort (77 procent). Bos wordt daarbij gevolgd door Rouvoet: ruim de helft van de Nederlanders weet te melden dat hij minister is van Jeugd en Gezin (54 procent).