DEN HAAG - CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos zijn het in grote lijnen eens over de aanpak van de onveiligheid. Dat concludeerden ze donderdagmiddag na een twee uur durend gesprek met de informateurs Donner en Leijnse. "We zijn elkaar nog nergens zo dicht genaderd als op dit onderwerp", aldus Bos. "We zijn een heel eind gekomen", constateerde ook Balkenende.

Voor beiden is veiligheid "topprioriteit". Voor het CDA was dat al veel langer het geval en de PvdA scherpte haar standpunten eind vorig jaar en tijdens de verkiezingscampagne aan.

Volgens Balkenende zijn de partijen elkaar genaderd als het gaat om meerdere gevangenen in één cel, preventief fouilleren en de identificatieplicht. Ook over extra bevoegdheden voor politie en justitie zijn ze het volgens de CDA-leider vrijwel eens, evenals over een meer op probleemwijken gerichte aanpak.

Preventief fouilleren

De PvdA kan zich nog niet helemaal vinden in de CDA-plannen voor preventief fouilleren en het plaatsen van meerdere gevangen in één cel. "Maar daar komen we wel uit", adus Bos. Het gaat volgens de PvdA-leider niet om "principiële verschillen, maar hoe je maatregelen vormgeeft".

De partijen konden donderdag nog geen definitieve maatregelen afspreken omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld er voor veiligheid beschikbaar is. Wel is het volgens Bos zaak dat er, anders dan in het huidige kabinetsbeleid, een beter evenwicht komt tussen repressie (straffen) en preventie. Ook Balkenende benadrukte het belang van het voorkomen van criminaliteit.

Drugsbeleid

Over het drugsbeleid gaapt nog wel een groot gat tussen de beoogde coalitiepartners. "We zijn strikter als het gaat om XTC en coffeeshops en dat soort onderwerpen", stelde Balkenende. Ook uitbreiding van heroïneverstrekking is zo'n verschilpunt. In een later stadium keren deze onderwerpen terug.

Balkenende toonde zich uitermate tevreden over de toenadering. Wel benadrukte hij dat er ook nog grote problemen zijn, zoals de verschillende standpunten over het financieel-economisch beleid. "Dat wordt moeilijk."

Verder heeft de CDA-leider een lichte kater overgehouden aan de opstelling van de PvdA in het Irak-debat van woensdag. "Dat was niet de mooiste dag voor de onderlinge verhoudingen." Balkenende stelde dat dit twistpunt op korte termijn "om nadere gesprekken vraagt".