DEN HAAG - PvdA-leider Bos sluit niet dat er in de komende kabinetsperiode een nieuw zorgstelsel kan worden ingevoerd. Hij liet dat donderdag doorschemeren na afloop van zijn onderhoud met CDA-leider Balkenende en de informateurs Donner en Leijnse.

In de verkiezingscampagne liet Bos nog weten dat een nieuw stelsel weliswaar in de steigers moet worden gezet, maar dat invoering niet al de komende vier jaar hoeft. Maar Bos maakte donderdag duidelijk dat dat wat hem betreft misschien toch mogelijk is. "Een nieuw stelsel kan goedkoper dan we dachten", aldus Bos.

Het CDA wil zo snel mogelijk een nieuw stelsel invoeren en vice-fractievoorzitter Verhagen, die Balkenende vergezelde, "proefde" een positieve houding bij de PvdA.

Enorme kostenstijgingen

Bos constateerde dat PvdA en CDA het eens zijn dat er snel wat moet worden gedaan aan de enorme kostenstijgingen in de zorg. Ze verschillen niet van mening dat dat kan door één basisverzekering voor iedereen in te voeren en dat verzekeraars met elkaar moeten concurreren om zo de efficiency te verbeteren. De wachtlijsten zouden op die manier kunnen wegsmelten.

Bos waakt echter voor overhaaste invoering van zo'n nieuw stelsel omdat hij de concurrentie goed wil regelen. "Er mag geen kartelvorming plaatsvinden". Ook acht hij het van groot belang dat patiënten goed worden voorgelicht over de keuzes die ze kunnen maken.

Premies

Het grootste meningsverschil tussen PvdA en en CDA betreft de premies. Het CDA wil een evenhoge (nominale) premie voor iedereen. Mensen met een laag inkomen krijgen compensatie. De PvdA wil een inkomensafhankelijke premie.

Voor concurrentie is volgens Bos geen nominale premie noodzakelijk. Ook vindt hij dat de compensatie die het CDA wil "enorme bureaucratische consequenties" heeft. Volgens Bos is de zorg "een van de allermoeilijkste dossiers".